ฟิล์มกรองแสงอัจฉริยะ
โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัย : ดร.ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา และทีมวิจัย
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนที่มีแสงแดดตลอดทั้งปี โดยแสงแดดจะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความร้อนในอาคาร การใช้ฟิล์มกรองแสงเพื่อป้องกันแสงแดด จะช่วยลดความร้อนสะสมภายในอาคารและลดการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ทำให้ประหยัดพลังงานและป้องกันรังสียูวีซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายและผิวหนัง ฟิล์มกรองแสงอัจฉริยะที่ผลิตจากเทคโนโลยีโฟโตรโครมิกอินทรีย์นี้ มีความโปร่งแสง (แสงส่องผ่านได้มากกว่า 40%) ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียะภาพภายนอกได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ให้ความเป็นส่วนตัว ช่วยลดแสงจ้าในตอนกลางวันและลดความร้อนจากรังสีอินฟาเรดได้มากถึง 64% โดยสามารถป้องกันรังสียูวีได้มากกว่า 99% ลดการส่งผ่านแสงอาทิตย์ได้เทียบเท่ากับฟิล์มกรองแสงเซรามิกซ์ และลดความร้อนเข้าสู่อาคารเทียบเท่าฟิล์มมืด ตามมาตรฐาน ISO9050
สรุปเทคโนโลยี
• ฟิล์มกรองแสงอัจฉริยะผลิตจากเทคโนโลยีโฟโตรโครมิกอินทรีย์
• ใช้เทคโนโลยีอัดรีดแผ่นขั้นตอนเดียวในการขึ้นรูปฟิล์ม
• ฟิล์มมีลักษณะโปร่งแสง และปรับความเข้มอัตโนมัติเมื่อได้รับแสงแดด
• ลดคลื่นรังสีความร้อนได้ถึง 64% และป้องกันรังสียูวีได้มากกว่า 99%
• ลดการส่องผ่านของแสงอาทิตย์เทียบเท่ากับฟิล์มกรองแสงชนิดนาโนเซรามิกส์
• ไร้กาว ลอกและติดซ้ำได้ง่าย
• ไม่ส่งผลรบกวนคลื่นสัญญาณทุกชนิด
จุดเด่น :
• ลดคลื่นรังสีความร้อนได้ถึง 64% และป้องกันรังสียูวีได้มากกว่า 99%
• ลดการส่องผ่านของแสงอาทิตย์เทียบเท่ากับฟิล์มกรองแสงชนิดนาโนเซรามิกส์
• ไร้กาว ลอกและติดซ้ำได้ง่าย
• ไม่ส่งผลรบกวนคลื่นสัญญาณทุกชนิด
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
จิรนันท์ บุบผามาลา
โทรศัพท์สำนักงาน : 025647000 ต่อ 1616
อีเมล : tlo-ipb@nstda.or.th
สังกัด/ฝ่าย : สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com