เทคโนโลยีการลดกลิ่นบูดเน่าในการเตรียมยางก้อนถ้วยและยางแท่งโดยใช้สาร enR/3S® (เอ็นอาทริปเปิ้ลเอส)
โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัย : นางฉวีวรรณ คงแก้ว
นายสุริยกมล มณฑา
นางปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล และคณะ
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลก ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของยางแท่ง ซึ่งมียางก้อนถ้วยเป็นวัตถุดิบสำคัญของการผลิตยางแท่ง ปัญหาหลักของกระบวนการแปรรูปขั้นต้น คือ กลิ่นเหม็นของยางก้อนถ้วยที่เกิดขึ้นจากจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนตามธรรมชาติเข้าไปย่อยสลายโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของยางพารา ทำให้เกิดสารระเหยที่มีกลิ่นหลายชนิด และจะถูกส่งต่อไปยังยางแท่ง STR 10/STR 20 ด้วย

การแก้ปัญหาตั้งแต่การผลิตยางก้อนถ้วยจึงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนกว่า เพราะสามารถป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็นได้ตั้งแต่สวนยางพาราจนถึงโรงงานผลิตยางแท่งและโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

ทีมวิจัยได้ค้นพบสารจับตัวน้ำยางพาราชนิดใหม่ ที่สามารถผลิตยางก้อนถ้วยไร้กลิ่น ช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และปรับปรุงโครงสร้างของโปรตีนให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งช่วยลดกลิ่นจากการเน่าเสียได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม
สรุปเทคโนโลยี
• จุดเด่นเทคโนโลยี
o ช่วยแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นได้ตั้งแต่สวนยางพาราจนถึงโรงงานผลิตยางแท่งและโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
o มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
o กระบวนการของ enR/3S® สามารถประยุกต์ใช้ที่ผู้ผลิตยางก้อนถ้วย
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2564 7000 ต่อ 1618
อีเมล : ipbiz@nstda.or.th
สังกัด/ฝ่าย : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com