ยางปูคอกปศุสัตว์
โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัย : นางสาววีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ
นายพงษ์ธร แซ่อุย
นายอุทัย เทพสุวรรณ์
นายภุชงค์ ทับทอง และคณะ
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การเลี้ยงโคนมบนพื้นปูนซีเมนต์ มักส่งผลเสียต่อสุขภาพของโคนม ทำให้น้ำนมที่ได้มีปริมาณและคุณภาพลดลง การใช้แผ่นยางปูบนพื้นซีเมนต์เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ แต่แผ่นยางปูพื้นคอกที่มีจำหน่ายในท้องตลาดอาจมีสารเคมีที่ใช้ในการผลิตตกค้างส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและตัวโคนมเอง

การใช้แผ่นยางพาราสำหรับปูพื้นคอกปศุสัตว์ความเป็นพิษต่ำที่มีคุณภาพดี ไม่เพียงส่งผลในเชิงบวกต่อสุขภาพของแม่โคนมและผู้บริโภคน้ำนมโค แต่ยังช่วยลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์เทียบเคียง คือ แผ่นยางปูคอก และแผ่นปูคอก EVA

ยางปูคอกปศุสัตว์ที่ทีมวิจัยคิดค้นนี้ เป็นแผ่นยางพาราที่มีความเป็นพิษต่ำสำหรับใช้ในฟาร์มโคนม ช่วยลดการบาดเจ็บของโคนมจากการกดทับของน้ำหนักตัว ทำให้น้ำนมที่ผลิตได้มีปริมาณและคุณภาพดี
สรุปเทคโนโลยี
• จุดเด่นเทคโนโลยี
o มีพื้นผิวที่ไม่ลื่น
o มีน้ำหนักไม่มากเกินไป
o ทำความสะอาดง่ายด้วยคนเพียง 1 คน
o ทนทาน รับน้ำหนักโคนมได้ดี ไม่เกิดการฉีกขาด หรือเสียรูปได้ง่าย มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
o ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ (มอก. 2584-2556)
o เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ำล้างแผ่นยางผ่านมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค (มอก. 257-2549)

• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
o ใช้เป็นแผ่นปูพื้นในคอกสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะแม่โคนม
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2564 7000 ต่อ 1618
อีเมล : ipbiz@nstda.or.th
สังกัด/ฝ่าย : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com