ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นยางพาราเพื่อลดการบาดเจ็บ Para Walk
โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัย : นางสาวกรรณิกา หัตถะปะนิตย์
นางสาวปณิธิ วิรุฬห์พอจิต
นายกฤตพร อุตรา และคณะ
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกเข้าสู่ภาวะ “สังคมสูงวัย” จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้อำนวยความสะดวกต่อผู้สูงวัยหรือบุคคลที่สภาวะร่างกายมีความแข็งแรงหรือมีความคล่องตัวลดลง วัสดุปูพื้นหรือแผ่นปูพื้นภายนอกอาคารเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่จะช่วยเอื้อต่อการเคลื่อนไหวให้ผู้สูงวัยหรือบุคคลทุพลภาพสามารถเดินได้อย่างมั่นคงในการทรงตัว ต้านทานการลื่น มีความสามารถในการเพื่อลดการบาดเจ็บจากการหกล้ม

ทีมวิจัยคิดค้น Para Walk หรือแผ่นยางดูดซับแรงสำหรับปูพื้น ซึ่งเป็นวัสดุยางแข็งที่มีความแข็งพิเศษ ประมาณ 90 shore A ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ ลดปัญหามอด ปลวก แมลง เชื้อรา สามารถตัด เจาะ ตอก ไส หรือเคลือบทับผิวหน้าแผ่นพื้นเพื่อความสวยงามและเพื่อปกป้องพื้นผิวได้ด้วยวัสดุเคลือบผิวประเภทอะไครลิก(acrylic) หรือยูรีเทน (urethane) ไม่เปราะแตกหักง่าย
สรุปเทคโนโลยี
• จุดเด่นเทคโนโลยี
o แผ่นพื้นดูดซับแรงผลิตจากยางพาราธรรมชาติ
o ติดตั้งบนพื้นคอนกรีตผิวเรียบด้วยกาวทางการค้าทั่วไป
o ขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่างๆ ได้หลากหลาย
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
o ใช้ปูพื้นอาคาร โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องดูดซับแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บ
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2564 7000 ต่อ 1618
อีเมล : ipbiz@nstda.or.th
สังกัด/ฝ่าย : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com