เครื่องอบแห้งสมุนไพร ระบบพลังงานลมร่วมแสงอาทิตย์แบบรูปทรงกระบอกแนวตั้ง
โดย ศูนย์เชียวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
นักวิจัย : วีรยุทธ พรหมจันทร์
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กระบวนการอบแห้งสมุนไพร เป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมวัตถุดิบก่อนจะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ยา อาหารเสริมสุขภาพ หรือเครื่องสำอาง จำเป็นต้องอบแห้งสมุนไพรโดยใช้อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 45-55 องศาเซลเซียส เนื่องจากการอบแห้งสมุนไพรที่อุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้ปริมาณสารสำคัญจากสมุนไพรลดลงได้
เครื่องอบแห้งสมุนไพรพลังงานลมร่วมแสงอาทิตย์ แบบรูปทรงกระบอกแนวตั้ง ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในขั้นตอนการอบแห้งสมุนไพรโดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้งที่มีปริมาณสารสำคัญสูงสุด ใช้งานง่ายโดยมีหลักการทำงานที่ไม่ซับซ้อน ต้นทุนต่ำ และประหยัดพลังงาน
สรุปเทคโนโลยี
- โครงสร้างแบบรูปทรงกระบอกแนวตั้ง ช่วยให้การกระจายความร้อนภายในห้องอบแห้งมีประสิทธิภาพสูงสุด
- เหมาะสำหรับ อบแห้งสมุนไพรประเภท เหง้า ใบ และดอก เช่น ขิง ขมิ้น บัวบก ฟ้าทะลายโจร อัญชัน เป็นต้น
- ถาดวางวัตถุดิบ จำนวน 12 ชั้น รองรับสมุนไพรสด 30-50 กิโลกรัมต่อครั้ง (ขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพร)
- อัตราการอบแห้งสูงกว่าตู้อบแสงอาทิตย์ทั่วไป 5-10 เท่า (เปรียบเทียบจากพื้นที่ติดตั้งใช้งาน)
- ระบบอบแห้งด้วยความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่องผ่านผนังตู้อบ อุณภูมิอบแห้งสูงสุด 60 องศาเซลเซียส
- ระบบลดความชื้นด้วยลูกหมุนระบายอากาศ อาศัยพลังงานลมจากธรรมชาติ เพื่อดูดความชื้นออกจากตู้อบ
- ระบบเติมอากาศใหม่ สำหรับเติมอากาศใหม่เข้าระบบ ช่วยให้อากาศภายในห้องอบแห้งเกิดการหมุนเวียน
- ระบบวาล์วปรับแรงดูด สำหรับควบคุมอุณหมิและความชื้นภายในห้องอบแห้ง
- สามารถรองรับพลังงานความร้อนเสริมได้ จากระบบไฟฟ้า หรือแก๊ส LPG
สถานภาพของผลงานวิจัย
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์สำนักงาน : 025779438
อีเมล : pannipa@tistr.or.th
สังกัด/ฝ่าย : กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
หน่วยงาน : 04) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com