การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยสี
โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นักวิจัย : นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา
ติดต่อนักวิจัย : 0-2201-7541
รายละเอียดเทคโนโลยี :
เครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินแดงที่มีในท้องถิ่น โดยเฉพาะประเภทที่นำมาใช้กับอาหาร เช่น หม้อจิ้มจุ่ม สามารถนำมาตกแต่งให้สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เทคนิคคือ นำสีประเภทอนินทรีย์ หรือดินหรือดินผสมสีอนินทรีย์ ที่หาง่ายได้แก่ สีแดงจากเหล็กออกไซด์ สีขาวจากดินขาว มาบด และใช้ตกแต่งลวดลายบนเนื้อดินก่อนเผา
วิธีการตกแต่งทำได้ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การวาดด้วยพู่กันหรือแปรง การพิมพ์สีด้วยฟองน้ำ การพ่นด้วยกาพ่นสี การขูดลายด้วยเหล็ก การปิดลายด้วยวัสดุ เช่นพลาสติก หรือแว๊กซ์ เป็นต้น ลวดลายที่ตกแต่งสามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น
เครื่องปั้นดินเผาหลังการตกแต่ง เข้าสู่กระบวนการเผาปกติที่ผู้ประกอบการใช้ เช่น การเผากลางแจ้ง การเผาในเตาฟืน เป็นต้น มีอุณหภูมิเผาที่แตกต่างกัน ซึ่งอุณหภูมินี้จะเป็นข้อจำกัดในการเลือกสีเพื่อใช้ในการตกแต่งให้สวยงาม
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
- อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย
- อบรมมีค่าใช้จ่าย
- ให้บริการคำปรึกษา
สนใจสอบถามข้อมูล
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา
โทรศัพท์สำนักงาน : 0-2201-7541
โทรสาร : 0-2201-7102
อีเมล : lada@dss.go.th
สังกัด/ฝ่าย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หน่วยงาน : 02) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)