กี่ทอมือระบบยกตะกอและส่งกระสวยอัตโนมัติ
โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
นักวิจัย : โครงการ iTAP (วรรณรพี)
ติดต่อนักวิจัย : 089-886-0192
รายละเอียดเทคโนโลยี :
กี่ทอมือระบบยกตะกอและส่งกระสวยอัตโนมัติ

กี่ทอมือที่มีระบบยกตะกอและส่งกระสวยกึ่งอัติโนมัติ เป็นกี่ทอมือที่มีประสิทธิภาพในการผลิต สามารถทอผ้ายกดอกได้สูงสุด 20 ตะกอ โดยใช้ 2 ขาเหยียบ โดยมีระบบคายเส้นด้ายยืนอัตโนมัติ ระบบม้วนผ้าอัตโนมัติ และระบบส่งกระสวยอัตโนมัติ ช่วยในการทอผ้าให้สามารถคลายเส้นด้ายยืนและม้วนผ้าเข้าเองตลอดเวลาการทำงาน ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตการทอผ้าต่อวันได้อย่างน้อย 15-20% จากกี่ทอมือแบบทั่วไป อีกทั้งผ้าทอที่ได้ยังมีคุณภาพสม่ำเสมอ และสามารถทอผ้าได้ลวดลายกราฟฟิคมากมายไม่จำกัด โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชำนาญในการทอผ้า และเป็นการช่วยอนุรักษ์ลวดลายผ้าไทยไว้ได้โดยการนำลายต่างๆ มาลงบนแผ่นกราฟและนำมาปักหมุดบนแผ่นไม้ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตกี่ทอมือแบบอัตโนมัติประมาณ 75,000 - 100,000 บาท/เครื่อง (ราคาขึ้นอยู่กับความต้องการว่าเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมจากเครื่องเดิมที่มีอยู่หรือเป็นเครื่องใหม่)
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
ให้บริการคำปรึกษา
สถานะผลงานวิจัย :
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
สนใจสอบถามข้อมูล
โครงการ iTAP (วรรณรพี)
โทรศัพท์สำนักงาน : 0-2564-7000 (ต่อ 1379)
โทรศัพท์มือถือ : 089-886-0192
โทรสาร : 0-2564-7082
อีเมล : itap@nstda.or.th
สังกัด/ฝ่าย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)