หุ่นยนต์ดินสอ 4.0 (TEBO)
โดย บริษัท ซี ที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
นักวิจัย : บริษัท ซี ที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ติดต่อนักวิจัย : 02-026 3311 , 091-805-5081 (ดร.รัชนี กุลยานนท์)
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ปัจจุบันธุรกิจบริการ เช่น การท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และสปา เป็นต้น มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศปีละหลายล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์นำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาค่อนข้างสูงมาใช้ในงานภาคธุรกิจบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่เปลี่ยนไปจากเดิมและเพิ่มมากขึ้น ซึ่งธุรกิจบริการรายเล็กซึ่งมีจำนวนมากภายในประเทศไม่สามารถลงทุนได้
ผู้พัฒนาได้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ดินสอ 4.0เทโบ้ ต่อยอดจากหุ่นยนต์ดินสอ รุ่น 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและตอบสนองภาคธุรกิจบริการได้มากขึ้นโดยเฉพาะรายเล็กเพื่อให้สามารถลงทุนในธุรกิจได้ โดยเน้นการพัฒนาส่วนระบบเคลื่อนที่ด้านล่างให้สามารถหาแผนที่นำทาง และเดินไปยังจุดที่ถูกกำหนดจากคำสั่งได้เอง โดยไม่ต้องใช้แถบแม่เหล็กนำทางทำให้สถานที่นำไปใช้ยังคงมีความสวยงามสามารถเดินหาตำแหน่งการชาร์จแบตเตอรี่ และปลดตัวเองมาประจำ ณ จุดทำการเมื่อแบตเตอรี่เต็มสามารถปรับความสูงได้ตามสภาพแวดล้อมมีการติดตั้งถาดสำหรับใช้ยกอาหารและเครื่องดื่มซึ่งรองรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 3 กิโลกรัม จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานบริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้าภายในร้านอาหารและร้านกาแฟ และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจบริการอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น งานความปลอดภัย บริการทำความสะอาดบ้าน หรือผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาล และธุรกิจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน
สถานะผลงานวิจัย :
เทคโนโลยีต้นแบบ
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์สำนักงาน : 02-026-3311
โทรศัพท์มือถือ : 091-805-5081
อีเมล : ler.gullayanon@gmail.com
สังกัด/ฝ่าย : บริษัท ซี ที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
หน่วยงาน : 01) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.วท.)