ระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool)
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัย : ดร.ละออ โควาวิสารัช และคณะ
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
Museum Pool เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหานำชมพิพิธภัณฑ์ที่สะดวกทั้งภัณฑารักษ์และผู้เยี่ยมชม โดยภัณฑารักษ์สามารถสร้างเนื้อหานำชมได้ด้วยตนเอง ส่วนผู้เยี่ยมชมนั้นเพียงดาวน์โหลด Application ครั้งเดียว ก็สามารถใช้ได้กับทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย Museum Pool ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เพียงเปิดแอปและสแกนบาร์โค้ดบนชิ้นงาน ก็สามารถรับฟังข้อมูลภาพและเสียงได้ทันที ทำให้เด็กและเยาวชนไทยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังรองรับการใช้งานได้หลายภาษา ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าใจวัฒนธรรมไทยได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น ในงานแสดงสินค้า นิทรรศการหมุนเวียน โบราณสถาน แหล่งความรู้ในชุมชน หรือจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
สรุปเทคโนโลยี
- สามารถสร้างเนื้อหาและบริหารจัดการได้ง่าย ทั้งข้อมูล ภาพ ข้อความ เสียง
- เข้าชมได้ทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่ายด้วยแอปพลิเคชันเดียว
- สามารถเก็บสถิติการเยี่ยมชมงาน และช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้
- ใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต รองรับทั้งระบบ Android และ iOs
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณโรสริน อัคนิจ
โทรศัพท์สำนักงาน : 02 564 6900 ต่อ 2357
อีเมล : rosarian.akanit@nectec.or.th
สังกัด/ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี เนคเทค สวทช
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com