HosMate ระบบช่วยนำทางผู้ป่วยในโรงพยาบาลใช้ง่าย ไม่หลงทาง
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัย : ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ และคณะ
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
HosMate เป็นระบบช่วยนำทางให้ผู้ป่วย และช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยทราบข้อมูลการใช้บริการของตนเองในระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล เช่น ต้องทำอะไรในลำดับถัดไป ต้องเดินไปตรงไหน ต้องรออีกกี่คิว ต้องจ่ายค่าบริการกี่บาท เป็นต้น การที่สามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้ป่วยคลายกังวล และยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปฏิบัติงานหลักได้อย่างต่อเนื่อง ลดการสอบถามข้อมูลจากคนไข้ HosMate ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการในมิติต่างๆ เพื่อใช้ปรับปรุงบริการของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้
สรุปเทคโนโลยี
- ใช้การวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม
- แสดงแผนที่ห้องตรวจในโรงพยาบาลช่วยให้ผู้รับบริการไม่หลงทาง
- มีระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิวรักษา พร้อมแสดงข้อมูลที่ควรทราบ
- สะดวกทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ช่วยยกระดับการให้บริการในโรงพยาบาล
- มีรายงานวิเคราะห์ เพื่อใช้ปรับปรุงบริการ
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการแพทย์สุขภาพและความงาม
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์สำนักงาน : 025647000 ต่อ 1617,1324
อีเมล : ipbiz@nstda.or.th
สังกัด/ฝ่าย : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com