กรรมวิธีการขึ้นรูปยางธรรมชาติโดยปราศจากแม่พิมพ์ (Latex for 3D Printing)
โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัย : ดร. ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต ดร. ศศิธร ศรีสวัสดิ์ ดร. จอมขวัญ มั่นแน่ ดร.สิทธิกร ลาภาพงศ์ และคณะ
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การขึ้นรูปน้ำยางธรรมชาติโดยปราศจากแม่พิมพ์ หรือ 3D printing ด้วยกระบวนการสเตอริโอลิโทกราฟี (Stereolithography, SLA) ในการขึ้นรูปชิ้นงาน ทำให้สามารถผลิตชิ้นงานที่ซับซ้อนและรวดเร็วได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะใช้ร่วมกับสูตรสารเติมแต่งน้ำยางธรรมชาติและทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปมีความยืดหยุ่น อ่อนนุ่ม สามารถกำหนดขนาด รูปร่างได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
สรุปเทคโนโลยี
- ใช้วัตถุดิบจากน้ำยางธรรมชาติขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบสามมิติ 3D printing
- สามารถปรับให้ชิ้นงานมีความยืดหยุ่น โปร่งแสง ใส หรือมีสมบัตินำไฟฟ้าได้เล็กน้อย
- ปรับรูปร่างผลิตภัณฑ์ได้จำเพาะตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2564 7000 ต่อ 1618
อีเมล : ipbiz@nstda.or.th
สังกัด/ฝ่าย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com