ไมโครไคโตซาน
โดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
นักวิจัย : ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การใช้สารฮอร์โมนต่างๆ เช่นเอธิลีน, จิบเบอเรลลิน, ออกซินหรือสารกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ของพืชโดยตรง สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชต่าง ๆได้ แต่ยังมีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้นตามมา เช่น ความไม่สมดุลของสารเคมีในพืช สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ฉีดพ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความปลอดภัยในสุขภาพของมนุษย์และพืชอื่น ๆ มลพิษทางดินและการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของดิน เป็นที่ทราบกันแล้วว่า ไคโตซาน ผลิตจากไคติน ได้มาจากเปลือกกุ้ง กระดองปู คราบของแมลง และแกนปลาหมึก ไคโตซานถือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ในด้านการเกษตร เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์ ผลิตภัณฑ์ไมโครไคโตซาน ผลิตจากการฉายรังสีไคโตซาน ด้วยรังสีแกมมา โดยผลิตภัณฑ์ไมโครไคโตซาน ใช้เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชสาร เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและปลอดสารพิษ
สรุปเทคโนโลยี
ข้อดีของไมโครไคโตซาน:
• กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
• เพิ่มสมบูรณ์แข็งแรงของลำต้น ใบและราก
• ช่วยให้พืชดูดซึมปุ๋ยและแร่ธาตุต่างๆได้ดีขึ้น
• กระตุ้นการงอกของเมล็ด
• ปรับปรุงสภาพดิน
• กระตุ้นการเกิดสารป้องกันโรคพืช
• เมื่อใช้เป็นประจำ ช่วยให้พืชทนต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อม ศัตรูพืช และโรคพืช ได้ดีขึ้น
• สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณจันทราวดี อินทร์สูงเนิน
โทรศัพท์สำนักงาน : 02-401-9889 ต่อ 5918
โทรศัพท์มือถือ : 061-412-7340
อีเมล : jantravadee@tint.or.th
สังกัด/ฝ่าย : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
หน่วยงาน : 08) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com