เครื่องรีดครอบข้างแผ่นหลังคาเหล็ก
โดย บริษัท ฟีท อินโนเวชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
นักวิจัย : นายวศกร ตรีเดช
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องรีดครอบข้างทั่่วๆไปตามท้องตลาดมีราคาค่อนขา้งสูงแต่เครื่องรีดครอบข้างที่ทําการออกแบบนั้นมีราคาถูกกว่าและเครื่องรีดครอบที่ทําการออกแบบและสร้างนั้นมีขั้นตอนการทํางานที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนสามารถ
สรุปเทคโนโลยี
ใช้อุณหภูมิน้อยในการขึ้นรูปประมาณ20–25องศาเซลเซียส
มีความสวยที่ผิว เรียบ สะอาด และเงางามของชิ้นงาน
ชิ้นงานที่ได้มีขนาดที่เที่ยงตรง และแน่นอนดีมาก
ได้ความแข็งแรง และแข็งมากขึ้นกว่าเดิม
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
นายวศกร ตรีเดช
โทรศัพท์มือถือ : 081-9745248
อีเมล : wasatr@kku.ac.th
สังกัด/ฝ่าย : บริษัท ฟีท อินโนเวชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
หน่วยงาน : 01) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.วท.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com