เครื่องซีลถุงแบบต่อเนื่อง
โดย บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด
นักวิจัย : นายเอกรัฐ ชะยวีรสกล
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่มีการวางขายในท้องตลาดโดยทั่วไปส่วนใหญ่ เป็นการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถุงและทำการซีลปากถุงเพื่อความสะอาดและเป็นมาตรฐานของการบรรจุหีบห่อ ซึ่งเนื่องจากความต้องการสินค้าในตลาดมีมากดังนั้น ในการตอบสนองความต้องการ โดยการผลิตให้รวดเร็ว และ ได้มาตราฐานจึงเป็นประเด็นสำคัญของสถานประกอบการที่ผลิตสินค้าออกวางขายทันความต้องการประกอบกับ ขบวนการซีลปากถุงบรรจุผลิตภัณฑ์ ต้องอาศัย แรงงานคนทำงานและเครื่องซีลในการทำงาน
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องมีคุณภาพในการซีลสูง รวดเร็ว แม่นยำ และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ทางบริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด จึงต้องการผลิตเครื่องซีล แบบต่อเนื่อง โดยใช้แบรนด์ คนไทย ชื่อ “ไชยโย” CHAYO เพื่อให้ป็นการซีลถุงที่ใช้บรรจุภัณฑ์ ออกมาให้ได้มีประสิทธิ์ภาพ และรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ความเร็วของสายพานลำเลียงสามารถเคลื่อนที่ได้ 20 เมตร / นาทีและชุดซีลสามารถรองรับผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักสูงสุด 1 กิโลกรัม
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
นายเอกรัฐ ชะยวีรสกล
โทรศัพท์มือถือ : 086-3696765
อีเมล : ekarat@chaimachine.co.th
สังกัด/ฝ่าย : บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด
หน่วยงาน : 01) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.วท.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com