เครื่องกวนสับปะรดชนิดแกนหมุนแนวดิ่ง
โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
นักวิจัย : นายสมนึก วันละ
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
วิธีการหนึ่งซึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าของสับปะรด ได้แก่ การแปรรูปโดยใช้หลักการถนอมอาหารด้วยวิธีการกวน เดิมกลุ่มใช้วิธีการกวนโดยใช้กระทะคนด้วยไม้พาย ในกระบวนการกวนสับปะรดต้องใช้คนคอยเฝ้าระวังและคนอยู่ตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้ติดกระทะ ยิ่งพอสับปะรดที่กวนใกล้งวดจะมีความหนืดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนต้องใช้วิธีช่วยกันกวนมากกว่า 1 คน ในกระบวนการนี้หากมีเครื่องจักรคอยทุ่นแรง ก็จะสามารถอำนวยความสะดวกในการกระบวนการถนอมอาหารด้วยวิธีการกวนได้ ทางกลุ่มจึงมีความต้องการเครื่องกวนสับปะรด เพื่อช่วยทุ่นแรงในกระบวนการกวนอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องกวนสับปะรดชนิดชนิดแกนหมุนแนวดิ่งโดยใช้ความพลังงานร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจี ควบคุมการท างานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถผลิตสับปะรดกวนได้อย่างต่อเนื่องครั้งละ 20กิโลกรัมต่อรอบการผลิต ต่อเวลาประมาณ2ชั่วโมง
1)ตัวเครื่องส่วนที่สัมผัสกับเนื้อสับปะรดโดยตรงทำจากโลหะ สแตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระทะสำหรับรองรับการกวนเท่ากับ 60เซนติเมตร ความสูงรวมฐาน 65เซนติเมตร
2)ก้านใบพายโลหะสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5เซนติเมตร ยาว70เซนติเมตร ช่วงใบพายด้านล่างทำจากวัสดุเทฟร่อนผสมไม้เนื้อแข็งขึ้นรูปตามสัดของก้นกระทะด้านล่าง
3)ชุดมูเล่และเฟืองทดเนื่องจากกระบวนการกวนมีความหนืดของเนื้อสับปะรดจึงกำหนดให้มีเฟืองทดรอบมอเตอร์
4)ชุดกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
5)ชุดเตาแก๊สความร้อน ทำหน้าที่ผลิตความร้อนหลักสำหรับการกวน
6) ฐานล้อเลื่อนออกแบบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายผู้ใช้งานสามารถดันและเลื่อนไปในตำแหน่งที่ต้องการในพื้นระนาบผิวเรียบไม่ต่างระดับ
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสมนึก วันละ
โทรศัพท์มือถือ : 081-0342121
อีเมล : wsomnerk@gmail.com
สังกัด/ฝ่าย : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
หน่วยงาน : 01) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.วท.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com