เครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุก
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
นักวิจัย : ผศ.พนม อินทฤทธิ์
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กระบวนการแยกเนื้อตาลจากผลตาลโตนดสุก ใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิม นำผลตาลโตนดสุกแยกออกเป็นส่วน ๆ นำมาถูไปมาบนตะแกรงที่มีรูขนาดเล็ก จนเนื้อแป้งสีเหลืองที่เกาะผลเล็ดลอดลงรูของตะแกรงไหลลงสู่ภาชนะรองรับต้องใช้แรงงานคน ทำให้เกิดความล่าช้า ผลิตไม่ทันต่อความต้องการของตลาด
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุก สามารถผลิตได้ครั้งละ 10-15 เมล็ด โดยปอกเปลือกนอกสีดำออกก่อน
แล้วแยกออกเป็นผลย่อย จึงนำผลสีเหลืองใส่ในเครื่อง กำลังการผลิตประมาณ 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เป็น
เครื่องจักรที่สามารถช่วยลดขั้นตอนทำงานและลดการใช้แรงงานได้ใช้งานสะดวกและบำรุงรักษาได้ง่าย
เนื่องจากผลิตจากเหล็กไร้สนิม และมีกล่องฝาครอบพลาสติกใสเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเมื่อไม่ใช้งาน
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.พนม อินทฤทธิ์
โทรศัพท์มือถือ : 081-8938430
อีเมล : panom_in@hotmail.com
สังกัด/ฝ่าย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
หน่วยงาน : 01) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.วท.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com