เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้ง
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ลักษณะของเครื่องที่มีอยู่ดังกล่าวซึ่งเป็นเครื่องที่มีขนาดพอเหมาะกับการทำธุรกิจในลักษณะครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน จะเห็นว่าแม้สามารถกะเทาะเปลือกได้ด้วยเครื่องแต่ยังไม่สามารถคัดแยกขนาดซึ่งต้องได้ใช้แรงงานคนในการคัดแยก ทำให้ต้องเสียเวลาค่อนข้างมากและหากเป็นการผลิตในปริมาณที่มากเกษตรกรจำเป็นต้องจ้างคนในจำนวนที่มากขึ้นด้วย นั่นหมายถึงต้นทุนในการผลิตย่อมสูงตามไปด้วย ส่งผลให้กำไรก็ลดลงตามส่วน นอกจากนั้นการใช้แรงงานคนการคัดเลือกก็ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ 100% เนื่องจากใช้สายตาในการคัดแยก แม้ปัจจุบันจะมีการผลิตเครื่องกะเทาะและคัดแยกเปลือกกุ้ง ก็เป็นเพียงการกะเทาะเปลือกแล้วแยกตัวกุ้งแห้งกับเปลือกออกเท่านั้นไม่ได้คัดแยกขนาดกุ้งแห้งให้มีขนาดตามความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นอกจากนั้นราคาก็สูงมากโดยจากการตรวจสอบราคาเครื่องกะเทาะและคัดแยกเปลือกกุ้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่180,000 บาท/เครื่องซึ่งเป็นราคาค่อนข้างสูงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการรายย่อยคงไม่สามารถลงทุนได้
สรุปเทคโนโลยี
จากการสำรวจข้อมูลเครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้งที่ผู้วิจัยจะดำเนินการพัฒนํามีความแตกต่างจากเครื่องที่เกษตรกรใช้ในปัจจุบัน คือ เกษตรกรจะใช้เครื่องที่กะเทาะเปลือกกุ้งแห้งเพียงอย่างเดียว สำหรับเครื่องที่โครงการให้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกก็เป็นเครื่องที่กะเทาะเปลือกและแยกเปลือกออกจากตัวกุ้งไม่ได้คัดแยกขนาดกุ้งแห้ง สำหรับเครื่องที่จะพัฒนาสามารถกะเทาะเปลือกกุ้งแห้ง แยกเปลือกออกจํากตัวกุ้งและมีกระบวนการคัดแยกขนาดของกุ้งแห้งได้ถึง 3 ขนาด และเป็นเครื่องที่มีขนาดและกำลังการผลิตที่เหมาะกับความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งราคาในเชิงพาณิชย์ก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาท/เครื่องซึ่งเป็นราคาต้นทุนที่กลุ่มสามารถลงทุนได้
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ
โทรศัพท์มือถือ : 083-5064479
อีเมล : thawat_tu@hotmail.com
สังกัด/ฝ่าย : วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน : 01) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.วท.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com