เครื่องหั่นสมุนไพร
โดย มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
นักวิจัย : นายชยันต์ คำบรรลือ
รายละเอียดเทคโนโลยี :
การพัฒนาและออกแบบเครื่องจักร (เครื่องหั่นสมุนไพร) เพื่อแปรรูปเป็น น้ำมันสมุนไพร ในการทำงานของเครื่องหั่นสมุนไพร โครงสร้างทำจากวัสดุสแตนเลส ไม่เกิดสนิม มีช่องป้อนวัตถุดิบสมุนไพรอยู่ด้านบนของเครื่อง ภายในมีใบพัดและใบมีดสำหรับหั่นสมุนไพรให้ออกมาเป็นชิ้น ๆ
จุดเด่น :
ออกแบบเครื่องจักร (เครื่องหั่นสมุนไพร)
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
จำหน่ายผลิตภัณฑ์
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงาน : 01) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.วท.)