เทคนิคการจัดการทุเรียนคุณภาพ
โดย ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นักวิจัย : ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ติดต่อนักวิจัย : 086-529-5596
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ประกอบด้วย ช่วงพัฒนาการดอก การควบคุมไม่ให้เกิดการแตกใบอ่อน การแต่งผล การดูแลบำรุงฉีดพ่นธาตุอาหารเสริมทางใบ
จุดเด่น :
ประกอบด้วย ช่วงพัฒนาการดอก การควบคุมไม่ให้เกิดการแตกใบอ่อน การแต่งผล การดูแลบำรุงฉีดพ่นธาตุอาหารเสริมทางใบ
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
ให้บริการคำปรึกษา
สถานะผลงานวิจัย :
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
โทรศัพท์สำนักงาน : 055-411096 ต่อ 1678
โทรศัพท์มือถือ : 086-529-5596
โทรสาร : -
อีเมล : chanpjen_ch@hotmail.com
สังกัด/ฝ่าย : สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.อว.)
หน่วยงาน : 01) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.วท.)