จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
โดย คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นักวิจัย : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ติดต่อนักวิจัย : 055-411096 ต่อ 1678
รายละเอียดเทคโนโลยี :
บทบาทของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงส่งผลดีต่อพืชหลายด้าน เช่น ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพืช สามารถใช้แทนปุ๋ยยูเรียหรือแอมโมเนียมซัลเฟตได้ และเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องสามารถลดการใช้อาหารเสริมหรือปุ๋ยสูตรต่างๆได้ถึง50% ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง
จุดเด่น :
บทบาทของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงส่งผลดีต่อพืชหลายด้าน เช่น ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพืช สามารถใช้แทนปุ๋ยยูเรียหรือแอมโมเนียมซัลเฟตได้ และเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องสามารถลดการใช้อาหารเสริมหรือปุ๋ยสูตรต่างๆได้ถึง50% ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง
ราคาเริ่มต้น : -
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
ให้บริการคำปรึกษา
สนใจสอบถามข้อมูล
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทรศัพท์สำนักงาน : 055-411096
โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 055-411096 ต่อ 1678
อีเมล : clinictechuru@gmail.com
สังกัด/ฝ่าย : สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.อว.)
หน่วยงาน : 01) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.วท.)